Copyright 2022 - ERATERM TOTAL Ltd
  • КЛИМАТИЦИ BOSCH

  • 2

    BOSCH

  • ЕФЕКТИВНО ОТОПЛЕНИЕ НА ГАЗ

  • ВИДОВЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

  • СПЕЧЕЛИ ОТ СЛЪНЦЕТО

ОНЛАЙН МАГАЗИН

КОНТАКТИ

ГАЛЕРИЯ

ЦЕНОВИ ЛИСТИ

ПЕЛЕТНИ КОТЛИ
 
 
 
 

Котлите на пелети представляват съвременен и модерен начин на отопление. Пелетния комплект се състои от пелетен котел, пелетна горелка, шнек и бункер.Някоя модели се предлагат с модулиращата система  за подаване на пелети към горелката позволява максимална икономия на горивото и използва точно толкова, колкото е необходимо в текущия момент, други са снабдени с автоматично почистване на горелката. Предимство на пелетния котел пред класическия котел на твърдо гориво е, че не е необходимо ежедновно зареждане с гориво. При едно зареждане на бункера на пелетния котел, той може да работи в продължение на 5-6 дена. Друго предимство е че не е необходимо ежедневно почистване на пелетния котел, каквото е необходимо при котлите на твърдо гориво.При пелетния котел има минимум отпадни продукти в резултат на горенето - пепел. Пелетните котли не изискват голямо пространство.Пелетните котли имат минимално отделяне на вредни емисии с грижа за околната среда с ползването на възобновяем енергиен източник с минимално отделяне на вредни емисии в атмосферата (CO2 между 9 и 10 % и CO между 200 и 300 ppm;Предлагат се мощности от 20 до 950 kW, като изходящата мощност може да се ограничи от 20 до 100% от максималната при нужда от поддържащ или друг режим на работа. Пелетите се произвеждат чрез механично надробяване и пресоване на суха дървесина. Така получените цилиндрични формички са с диаметър между 6 и 15 мм и са най-модерният начин за използването на възобновяема енергия с най-бързо развитие на пазара.

Предимство при тези съоръжения е възможността за работа с пелети с размер до ф14 и високо пепелно съдържание над 1,5%.