Copyright 2022 - ERATERM TOTAL Ltd
  • КЛИМАТИЦИ BOSCH

  • 2

    BOSCH

  • ЕФЕКТИВНО ОТОПЛЕНИЕ НА ГАЗ

  • ВИДОВЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

  • СПЕЧЕЛИ ОТ СЛЪНЦЕТО

ОНЛАЙН МАГАЗИН

КОНТАКТИ

ГАЛЕРИЯ

ЦЕНОВИ ЛИСТИ

 
ДЪРВЕСНИ ПЕЛЕТИ
 
 
 
 
През последните години дървесните пелети придобиха особена популярност и станаха предпочитано гориво. Този тип гориво се произвежда от пресовани дървесни стърготини,пелетите са екологично чисто гориво, неутрални по отношение на въглеродния диоксид (СО2), тъй като се добиват от възобновяеми източници. При горене не отделят черен дим , което ги прави идеални за камини със стъклен отвор. Дървесните пелети са изключително комфортно хомогенно гориво, с добри възможности за складиране и за регулиране на горивния процес Системите за отопление с пелети са напълно автоматизирани: сами дозират необходимото им количество пелети за изгаряне, а също така имат възможност и за управление от мобилен телефон. Комфортът, който създават при отопление е близък до този на природния газ, а в дългосрочна перспектива този тип гориво е да остане сравнително по-евтино.
Ще бъде неразумно да се приема, че нещо, което създава комфорт може да бъде евтино. Такова правило не може да съществува
. Очакванията са в посока възприемане на пелетите като нормално гориво, достъпът до което ще бъде гарантиран от комплексна логистична и сервизна система.
Пелетите  са с цилиндрична форма и с размер 6 мм в диаметър и до 30 мм дължина. При пресоването се използва веществото лигнин (естествено лепило, което се съдържа в дървесината) без слепващи добавки. Коефициента на полезно действие (КПД) на отоплителните системи е 85% - 95% ( КПД на камини на дърва е 70% ) и поради качествата си, пелетите изгарят почти напълно – максималното пепелно съдържание е 1.5% - така времето между две поредни зареждания на камината е между два и пет дни. Съдържанието на влага е в границите 8 % - 10 %, а калоричността им е 4300 – 5100 ккал/кг. За сравнение калоричността на дървата за огрев е 3440 ккал/кг
  peleti3
                               peleti4
                                                                  peleti5

Като основно предимстрво също така е изграждането и подмяната на горивната компонента във вече съществуващи инсталации, като остава възможността да се премине барзо и лесно към другият вид гориво.
Клиентът получава предимство изразяващ се в по-долу изброените ползи:
- Автоматизиране на процеса на горене;
- Автоматично запалване;
- Микропроцесорно управление;
- Възможност за регулиране на изходящата мощност;
- Високоефективно оползотворяване на енергията на дървесните пелети;
- Минимален пепелен остатък при изгаряне на дървесни пелети, сравнено с пепелния остатък от изгарянето на дърва и въглища;

ПРИМЕР за изчисление на разходите за отопление

Посочените в примера изчисления са направени за средно дневно натоварване 8 часа, 31 дни в месеца за 8 kW дневен товар, достатъчен за отопление на средно фамилно жилище с 80 m2 жилищна площ (200 m3 отопляем обем).

Гориво

Калоричност

КПД на котела

Цена на горивото

Специфична цена на топлинна енергия

Разходи за отоплението
за 1 месец

Лигнитни въглища (брикети)

3,72 kWh/kg

70%

150 BGN/t

0,058 BGN/kWh

157,1 BGN/месец

Дърва за огрев

3,14 kWh/kg

70%

145,28 BGN/t

0,066 BGN/kWh

180,3 BGN/месец

Електроенергия

1,00 kWh

99%

0,171 BGN/kWh

0,172 BGN/kWh

470,6 BGN/месец

Природен газ

9,01 kWh/m3

90%

804 BGN/1000 nm3

0,099 BGN/kWh

270,5 BGN/месец

Пропан-бутан

12,80 kWh/kg

90%

2 101,56 BGN/t

0,182 BGN/kWh

497,5 BGN/месец

Дизелово гориво

11,63 kWh/kg

88%

2 057,41 BGN/t

0,201 BGN/kWh

548,4 BGN/месец

Промишлен газьол

10,98 kWh/kg

88%

1 900,29 BGN/t

0,197 BGN/kWh

536,6 BGN/месец

Дървесни пелети

4,88 kWh/kg

88%

380,05 BGN/t

0,088 BGN/kWh

241,2 BGN/месец


От таблицата се вижда, че по – евтино е отоплението на брикети и дърва, но при брикетите се отделя много пепел (при доставка, при зареждане на камината, след изгарянето), а при дървата има много допълнителни операции (рязане, цепене, подреждане, често дозареждане на камината).