Copyright 2022 - ERATERM TOTAL Ltd
  • КЛИМАТИЦИ BOSCH

  • 2

    BOSCH

  • ЕФЕКТИВНО ОТОПЛЕНИЕ НА ГАЗ

  • ВИДОВЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

  • СПЕЧЕЛИ ОТ СЛЪНЦЕТО

ОНЛАЙН МАГАЗИН

КОНТАКТИ

ГАЛЕРИЯ

ЦЕНОВИ ЛИСТИ

За Конвенционалните  Котли
 
В зависимост от конструкцията на котела има конвенционални и пиролизни котли. Конвенционалните са най-разпространени.
При котлите за изгаряне на въглища се използват черни и кафяви въглища, а като резервен вариант обикновено може да се използват дърва и брикети. Когато се купува котелът, трябва да се съобрази и с вида на въглищата, които ще се използват предимно – котелът, работещ с черни въглища, може да работи на кафяви, но с по-ниска мощност поради разликата в калоричността. Котлите, предназначени за кафяви въглища, не винаги могат да работят с черни.
Препоръчително е въглищата да са сухи; размерът на въглищата според производителя варира в граници от 10 до около 40 мм, като препоръчителният диапазон трябва да е според инструкцията за експлоатация на котела.
Коефициентът на полезно действие (КПД) на котела също варира от вида на въглищата и производителя на котела и обикновено е в границите 72-85%.
Предназначени са за работа в отоплителни системи на малки и средни обекти, с температура на водата до 90оС.