Copyright 2022 - ERATERM TOTAL Ltd
  • КЛИМАТИЦИ BOSCH

  • 2

    BOSCH

  • ЕФЕКТИВНО ОТОПЛЕНИЕ НА ГАЗ

  • ВИДОВЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

  • СПЕЧЕЛИ ОТ СЛЪНЦЕТО

ОНЛАЙН МАГАЗИН

КОНТАКТИ

ГАЛЕРИЯ

ЦЕНОВИ ЛИСТИ

ВЕНТИЛАЦИЯ

 

Какво е това вентилация?


Вентилацията е съвкупност от мероприятия, чиято цел е да поддържат чистотата и подвижността на въздуха – това или нещо подобно ще прочетете в почти всеки учебник. Всъщност най-просто казано вентилация е осъществяване на проветряване на помещението или сградата, но организирано проветряване – непрекъснато или управлявано по някакъв начин.


Типове вентилация


В зависимост от начина на постигане има естествена и механична (принудителна) вентилация. Естествената вентилация се нарича още аерация и се осъществява под влияние или на вятър или на температурна разлика. За разлика от нея мехачната вентилация се осъществява от създаване на налягане в системата посредством вентилатор.
В зависимост от вида на вентилацията има локална, общообменна и смесена. Локалната е тази която се монтира при източник на вредности (миризми, прах и др.). Най-простият пример за локална вентилация е кухненския абсорбатор. Общообменната вентилация е тази която подава и изсмуква въздух от обема на помещението. Във всяко заведение има или поне трябва да има такава вентилация. От своя страна смесената вентилация е вентилация при която има едновременно общообменна и локална вентилация в едно помещение.


Кога е необходима вентилация?


Във всички помещения или зони в които има отделяне на вредности и/или няма възможност за естествено проветрение е необходима вентилация. Според спецификата на конкретния обем се налагат различни решения, дебити и съоръжения.


Защо е необходима вентилация?


Чистият въздух е едно от най-важните условия за поддържането на живота. За снижаването на замърсеността на атмосферния въздух правителствата вземат сериозни мерки и налагат санкции на нарушителите, но за повишаване качеството на въздуха в помещенията се прави твърде малко. Основна причина вентилацията на помещенията да не бъде приоритет в наши дни е липсата на активна позиция от страна на обществото.
В съвремемнните сгради въздъхът почти винаги преминава през въздухообработващи агрегати и въздуховоди, но за тяхната поддръжка никога не се отделят достатъчно средства. Да не говорим, че в много от по-старите сгради изобщо липсват вентилационни ситеми. В наши дни трудно може да бъде открит човек, който да не страда макар и в лека форма от алергия, главоболие, депресия, кожни раздразнения и други съвременни болести. Специалистите сочат, че основна причина за тези оплаквания, както и за намалената работоспособност и самочувствие на хората, е качеството на въздуха, неговата чистота и свежест. Задушаваме ли се в твърде уплътнените ни жилища? Или изхвърляме твърде много отоплителна енергия през неуплътнени прозорци? Защо специалистите не дават еднозначни препоръки ? Или физичните закони не допускат такива препоръки?
Защо в повечето сгради не се изграждат добри вентилационни системи? Една от причините за това е широко разпространеното мнение, че добрата вентилация е скъпа. Напоследък обаче стана ясно, че добрата вентилация снижава енергийните разходите за отопление, благодарение на няколко основни фактора: лесен монтаж, лесна експлоатация, съхраняване на топлината и регулиране на разхода на въздух в съответствие с реалната потребност.
Ако в конферентна зала за десет души се съберат 15 души, веднага ще се усети недостиг на въздух, а работоспособността на хората рязко ще спадне. Изследванията показват, че при подобряване на вентилацията в работните помещения намалява броя на служителите, отсъстващи по болест.
Вентилацията е необходимост, а не просто изискване на закона или наредбата при заведения, производства и др.

              aereco-299x300