Copyright 2022 - ERATERM TOTAL Ltd
  • КЛИМАТИЦИ BOSCH

  • 2

    BOSCH

  • ЕФЕКТИВНО ОТОПЛЕНИЕ НА ГАЗ

  • ВИДОВЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

  • СПЕЧЕЛИ ОТ СЛЪНЦЕТО

ОНЛАЙН МАГАЗИН

КОНТАКТИ

ГАЛЕРИЯ

ЦЕНОВИ ЛИСТИ

Лаборатория по възобновяеми енергийни източници в Техническия Университет в София беше официално открита на 29 май 2014г. Дарението е направено от компаниитеРОБЕРТ БОШиАХИ КЕРИЕР. Цялата инсталация е изградена отЕРАТЕРМ ТОТАЛ ООД.

В лабораторията са изградени:

  • Отоплителна инсталация на пелети с котел на твърдо горивоBOSCH SOLID 2000BиПЕЛЕТНА ГОРЕЛКАBIOTECH 10-35kW.

  • Слънчева система с колекторBOSCH SOLAR 4000,соларно управлениеBOSCH B-SOL 100и помпена групаAGS5E.

  • Термопомпена система –TOSHIBA ESTIA,иверторен агрегат (въздух-вода), 4-тръбен вентилаторен конвектор Carrier тип 4-пътна касета серия 42GW, вентилаторен конвектор за нискостенен монтаж Carrier серия 42N.

Трите системи са обединени около един общ соларен бойлерBOSCH WST300.

ЕРАТЕРМ ТОТАЛ ООДе участвала в изграждането на още две лаборатории в Технически Университет.

kompilacia