Кондензни котли

Инвестицията в кондензна техника си заслужава!

Природният газ е фосилно гориво, което и за в бъдеще ще играе важна роля. Тъй като природният газ има висока калоричност, изгаря с ниско ниво на CO2-емисии и ще остане на разположение и през идните години. С помощта на ефективната кондензна техника на Bosch потенциалът на този енергиен източник може да се усвои само с минимални загуби. Защото се използва не само енергията, освобождаваща се при изгарянето на газа, но допълнително се оползотворява и топлината от кондензацията на водната пара в отработените газове. По този начин се постигат значителни икономии на енергия и въз основа на тази ефективност кондензната техника е изключително екологична.

При изгарянето съдържащият се в газа водород се свързва с атмосферния кислород във вид на водна пара. Тази водна пара съдържа топлинна енергия, която се губи при традиционните отоплителни инсталации, защото водната пара излиза през комина. Кондензните уреди на Bosch обаче използват тази енергия: Те довеждат водната пара още в уреда до кондензация и подават към отоплителния кръг получената при това кондензационна топлина. Това става с помощта на енергийно ефективните топлообменници на кондензните газови котли на Bosch. Предпоставка за инсталацията е нечувствителен на влага комин или специални аксесоари за отработени газове.

Показване на 1–12 от 26 резултата